Från böna till kaffe

Så hur går egentligen kaffet från böna till kaffe? I tropiska länder som Brasilien, Colombia och Vietnam, växer ett bär på en kombination av buskar och träd. Träden kan bli upp till tio meter höga och andra växter påminner om små buskar. Trots att en del växer på träd, brukar man referera till att bären växer på buskar. 

Vägen från böna till kaffe

Bäret skördas först när det har mognat, vilket känns igen på att det har fått sin illröda färg. Då plockas bäret för hand och inleder processen för att göra om bäret till den kaffebönan vi sen rostar. 

Från böna till kaffe

När bäret har plockats kan extraheringen av kaffebönan börja. Något som kan ske på två olika sätt; den torra eller den våta metoden. Den torra metoden innebär att man låter bären ligga ute och torka i solen i cirka en sju till tio dagar. Det här gör att skalet torkar och det blir enklare att komma åt bönan som skyddas av skalet.

Den våta metoden går istället till på att en maskin tvättar bort bärens skinn och fruktköttet inom ett dygn efter att bäret har skördats. Detta görs maskinellt för att tvätta bort skin och fruktkött och naturliga enzymer bryter ner de skyddande lagret som omger kaffebönan. Därefter lägger man ut bönorna för att torkas innan de kan skickas iväg för rostning Något som kan ske maskinellt eller att man lägger ut bönorna i solen. 

Relaterande artiklar

För att mala ditt kaffe behöver du en bra kaffekvarn. Vi går i vår artikel en rad populära och bra kaffekvarnar för ditt hem.

Det är när kaffebönorna har separerats ifrån det ursprungliga bäret som det först går att rosta det. Det är denna process som vi ka få fram de karaktäristiska smakerna och aromerna som vi är bekanta vid. 

Det är inte heller ovanligt att kaffet vi dricker består av endast en böntyp. I många fall blandar man kaffebönor med olika egenskaper. En kaffeböna med mildare smak kan användas som en bas och sen kompletteras med en mer fyllig och aromatisk böna. Detta är dock något som sker innan rostningen. 

Själva rostningen sker i en speciell rostningsmaskin, vilket kan jämföras med en stor ugn. Beroende på vilken karaktär eller styrka man vill ha på kaffet, kan man reglera temperaturen i ugnen eller rostningstiden. Rostningen av kaffebönor kan ske upp till 550 grader celsius och kan variera mellan fem till 14 minuter, eller mer. Vid ungefär 204 grader celsius sväller bönan till sin dubbla storlek och poppar likt ett popcorn, till den böna vi känner till.

nyrostat kaffe

Generellt sätt så brukar ljusrostat kaffe rostas mellan fem till åtta minuter. Mellanrostat kan ligga upp till 14 minuter och de mörkrostade kaffet, längre än så. 

Det är alltså i detta skedet som kaffebönan går ifrån en gråaktig torr böna till att istället bli en väldoftande brun böna som har ökat något i storlek under rostningen. För att sen utnyttja denna ljuva kaffeböna som du nu kan rosta.

Relaterande artiklar

Genom att mala nyrostat kaffe kan du få ut mycket mer smak på ditt kaffe. Beroende på vilket kaffe du vill brygga behöver du anpassa dina malningsgrader.

Fun fact. Världens dyraste kaffe heter Kopi Luwak. I Indonesien finns ett kattliknande djur, palmmård, som lever på att äta kaffebönorna som finns där. På dagen kommer palmmården fram och äter på kaffebönorna och smyger sig in i skogen igen under kvällen.

Någon gång under natten kommer djuret ut för att bajsa. Det är av resterna i avföringen som världens dyraste kaffe görs. Kopi luwak är alltså ett kaffe gjort på de bönor som fått gå ett varv genom matsmältningen på en palmmård.

Kopi luwak började göras i Indonesien under 1800-talet då Nederländerna till stor del styrde kaffeproduktionen i landet. De lokala arbetarna fick inte ta del av skörderna så de fann egna vägar att producera kaffe utan att göra holländarna arga, via palmmårdens avföring.

Det sägs att kopi luwak tidigt blev en värdefull handelsvara, och priset som det dyraste kaffet i världen håller sig än idag.

Kopi Luwak är alltså en annorlunda kaffeböna som gör sin resa från böna till kaffe.


Källor till från böna till kaffe

Kaffefakta.se – Kaffets tillverkningsprocess
Kaffekassan.se – Världens dyraste kaffe

Lämna en kommentar