Vatten till kaffet och dess påverkan

Vatten till kaffet och dess påverkan spelar en viktig roll i hur kaffe smakar eftersom det är den huvudsakliga komponenten i kaffet. Kaffe består till stor del av vatten, så det är viktigt att vattnet som används är rent och fritt från smakförstärkare eller andra kemikalier.

Vattnets påverkan på kaffe

Vattnets kemiska sammansättning kan påverka hur kaffet smakar. Vattnet vilket används till kaffet bör ha en neutral pH-balans och ett lågt hårdhetsgrad, vilket innebär att det innehåller lite kalk och andra mineralsalter. Hårt vatten kan ge kaffet en metallisk smak. Vattnets hårdhet kan också påverka så att det blir svårt att få en jämn, fin skumma på cappuccino.

Det är också viktigt att vattnet är kokande när det används för att brygga kaffe, eftersom lågtemperaturvatten inte kan extrahera kaffebönornas smaker och aromer på samma sätt som kokande vatten kan.

Således kan vattnet påverka kaffets smak genom att påverka pH-balansen, hårdhetsgraden och tillagningstemperaturer. Genom att använda rent, neutralt vatten med låg hårdhetsgrad och kokande vatten vid bryggning kan man få den bästa smaken på kaffet.

Vattnets påverkan på mjölk

pH-värdet i vattnet kan påverka hur bra skum en cappuccino får eftersom skummet i cappuccinon bildas av mjölkproteiner. Mjölkproteiner är elektriskt laddade molekyler som kan reagera med olika kemiska föreningar.

I mjölk finns det två huvudtyper av proteiner: kasein och vassle. Kasein är den protein som ger mjölken dess fasta konsistens, medan vassle är den protein som ger mjölken dess flytande konsistens. När mjölken värms upp och pH-värdet sänks, kan kaseinmolekylerna börja aggregera och bilda en geléliknande massa. Samtidigt kan vassleproteinerna börja denaturera och bilda bubblor, vilket ger upphov till skum.

Vatten till kaffet och dess påverkan

Om pH-värdet i vattnet som används för att brygga kaffet är för högt, kan det hindra kaseinmolekylerna från att aggregera och bilda gelé. Detta kan resultera i att mjölken inte skummar ordentligt när den värms upp, vilket kan ge cappuccinon en mindre mängd skum. Å andra sidan, om pH-värdet i vattnet är för lågt, kan det göra att kaseinmolekylerna aggregarar för mycket, vilket kan resultera i att mjölken blir seg och svår att skumma.

Således är det viktigt att vattnet som används för att brygga kaffet har en neutral pH-balans för att få den bästa skumkvaliteten i cappuccinon.

Kalks påverkan på kaffe

Hårdhetsgraden i vattnet, som mäter mängden kalk och andra mineralsalter i vattnet, kan påverka smaken av kaffe på ett par olika sätt. För det första kan hårt vatten ge kaffet en metallisk smak eftersom kalken kan lämna en metallisk smak på kaffebönorna när vattnet används för att brygga kaffet.

Vatten till kaffet och dess påverkan

Generellt sett rekommenderar många kaffeeksperter att använda vatten med låg hårdhetsgrad för att få den bästa smaken på kaffet. Om du bor i ett område med hårt vatten kan det vara en bra idé att använda vattenreningssystem eller att koka vattnet för att avlägsna mineralsalterna innan du använder det för att brygga kaffe.

Kalk i kaffebryggaren

Kalk bildas naturligt i vattnet när det kokar, så det är vanligt att kalk ackumuleras i kaffebryggare över tid. Hur snabbt kalk ackumuleras i en kaffebryggare beror på en mängd olika faktorer, inklusive hårdhetsgraden i vattnet, frekvensen av användning och hur bra kaffebryggaren rengörs och underhålls.

Relaterande artiklar

För att undvika att kalk samlas i kaffebryggaren bör du rengöra din kaffebryggare regelbundet. Detta gör du enklast med hjälp av ättika.

I allmänhet kan kalk ackumuleras snabbare i kaffebryggare som använder hårt vatten, eftersom hårt vatten innehåller mer kalk och andra mineralsalter än mjukt vatten. Kaffebryggare som används regelbundet kan också ackumulera kalk snabbare än kaffebryggare som används sällan.

Det är också av denna anledningen att om du använder din kranvatten till vattenkokaren när du gör kaffe, så bör du använda kallt vatten. Detta är för att kallt vatten innehåller mindre kalk än vad varmt vatten gör. Samt att varmt vatten kan få med sig andra typer av metaller ifrån rören och ledningarna än vad kallt vatten kan.

Således kan det vara svårt att säga exakt hur snabbt kalk ackumuleras i en kaffebryggare, eftersom det beror på en mängd olika faktorer. Genom att använda vatten med låg hårdhetsgrad och rengöra och underhålla kaffebryggaren regelbundet kan man minimera ackumuleringen av kalk och få den bästa smaken på kaffet.

Hårdheten på vatten

De mesta vatten vi dricker i Sverige kommer ifrån vårt grundvatten. Annat vatten som kommer ifrån tex sjöar eller vattendrag renas sedan i vattenverk. Grundvattnet är främst hårt vatten och behöver därför behandlas för att skapa ett mjukare vatten.

Även ifall vatten genomgår flera reningsprocesser så kan det påverkas av metaller när det går igenom våra ledningar. Under den tiden utsätts vatten för exempelvis kalcium och magnesium som även finns naturligt i hårt vatten.

Vattnets hårdhet mäts i “°dH” vilket kommer ifrån tyskans, deutscher Härte. Nedan kan man även se en tabell på vilken hårdhet som representerar hårt och mjukt vatten.

Hårdhet [°dH]   Benämning
0-6Mjukt
7-13Medelhårt
14-20Hårt
>20Mycket hårt
Tabell tagen ifrån Kafferosteriet Koppar

Källor – Vatten till kaffe

Kafferosteriet koppar – Kan mjukt eller hårt vatten förstöra kaffet?
Moccamaster – Därför bör du använda färskt, kallt vatten till kaffe
Aqua Expert – Upptäck problemet med vattnet i tid

Lämna en kommentar