Malverk till kaffekvarn

Vad är det egentligen som är skillnaden på olika malverk till kaffekvarnen? På jakt efter en kaffekvarn har du säkert läst om att den ena kvarnen har en burr grinder och den andra kvarnen har ett malverk av knivar. Den ena har konisk form och den andra har ett platt malverk. Det här kan vara väldigt förvirrande för konsumenterna och vi ska nu reda ut vad skillnaden är på de olika malverken som finns.

Vad är ett Burr Grinder malverk?

Bild ifrån Baratza

Detta malverk kan primärt delas upp i två olika kategorier, konisk form och platt form. Även kallat flat burrs och conical burrs. Så vilken av dessa två är den bästa? Tyvärr är det här en väldigt svår fråga att svara på. Bägge varianterna har väldigt stora likheter men en del olikheter också.

Påverkar formen på malverket malningen?

Bägge malverken fungerar på ett sådant sätt att bönorna faller ner eller tar plats mellan de roterande delarna i malverket. Sen kommer motorns kraft att antingen skära eller krossa bönorna emot malverkets vassa kanter och på så sätt mala bönorna. Genom att justera hur stor mellanrum man har mellan de roterande delarna, kommer vi kunna justera på hur stor malgrad vi vill ha på kaffet. Så beroende på hur kraftig motor du har eller hur du vill mala ditt kaffe, kommer inte malverkets form har någon större effekt på utkomsten. Men generellt sätt så kommer de platta malverket (flat burrs) ge en jämnare och mer konsistent malning av kaffet.

Men den största skillnaden på dessa två är som bilden nedan visar, att den ena roterar två skivor mot varandra så att det malda kaffet kommer ut på sidorna. Samtidigt som den mer koniskt formade gör att kaffet kommer “falla igenom” malverket när bönorna har blivit tillräckligt litet för att “falla igenom”.

Bild ifrån Baratza

I grund och botten så handlar malning av kaffet om att man bryter sönder eller krossar bönorna så att när vattnet kommer i kontakt med det malda bönorna kan vattnet extrahera smaken av kaffe ifrån de malda bönorna.

Vad är platt malverk?

De platta (flat burr) malverket brukar generellt komma till lite mer kostsamma kaffekvarnar. Därför är det en vanlig uppfattning att just detta malverket är bättre. Men så är inte nödvändigtvis fallet. Formen på de platta delarna, vilket syns i bilden ovan, kan ibland göra att kaffe samlas i mitten och aldrig riktigt komma ut till “tänderna”. I botten på malverket finns en liten rund platta som försöker trycka ut bönorna mot sidorna så att de roterande plattorna kan få tag på bönorna för att sedan mala dom. Det här gör också att risken för att stora bitar glider igenom är mindre och du får därför en jämnare malning och oftare lika stor malning av kaffet.

Vad är koniskt malverk?

Den koniska (conical burr) formen av malverket arbetar mer med hjälp av gravitationen. Förenklat sett fungerar det som att själva malverket sticker upp i en cylinder likt bilden ovan, och genom gravitationen så faller bönorna ner mot malverket som sedan får tag på bönorna och genom rotation krossar och maler ner bönorna till den önskade malningsgraden. Detta är ett väldigt effektivt sätt att mala där vi använder gravitationen till våran fördel. Utkomsten av detta är att nästan inget kaffe går till spillo, men risken att bitar som inte helt är malda kan glida igenom.

Malningsgrad för burr grinder

Man skulle kunna tro att inställningen för malgrader spelar roll om det är platt eller koniskt malverk. Men det är inte nödvändigtvis sant. Malgraden styrs helt genom hur stort mellanrum det är i öppningen det är mellan de roterande delarna ner till behållaren. Malverket hugger tag i kaffebönorna och maler sönder dessa och kommer sedan falla ut genom öppningen när de matchar storleken på öppningen. Du kan sedan genom detta mellanrum justera kaffet efter önskad smak på ditt kaffe.

Konsistens

När det kommer till malningen finns det flera faktorer som kommer påverka utkomsten av smaken på ditt kaffe och utkomsten av storleken på bönorna efter malning. En orsak som många kanske inte tänker på, är att ju mörkare rostat kaffet är, ju mer kan kaffet smula sönder vid malning. Vi kan likna detta vid rostat bröd, där de hårt rostade brödet smular mer än det orostade brödet. Precis såhär fungerar det med ljusrostat kaffe som inte smular sönder lika mycket som mörkrostat kaffe. Vilket då kommer påverka utkomsten av malning av bönorna.

Beroende på vilken bryggmetod du väljer att använda kan då malverken vara olika fördelaktiga beroende på vilken bryggmetod. Ta exempelvis espresso som har ett väldigt finmalet kaffe där man pressar igenom vatten under tryck. Sen finns det franskpress eller presskanna vilket använder sig av mer grovmalet kaffe som låter vatten ligga i kaffet under en längre tid och extrahera smaken ifrån kaffet. Dessa två bryggmetoder sätter då helt olika krav på malverket.

Sammanfattning burr grinder

Så för att sammanfatta så är burr grinder de bästa om du måste välja mellan malverk av knivar eller burr. Sen när det kommer till vilken variant av de två burr grinders, så är det upp till preferenser. Till viss del kommer de platta ge jämnare malning oftare än vad den konformade gör. Men brygger du mest kaffe som har en längre extraheringstid, kan den koniska absolut vara fördelaktig. Men ska du istället brygga espresso, kommer den platta har mer fördelar.

Den platta burr är också generellt sätt dyrare och kommer i mer påkostade kaffekvarnar för bland annat espresso. Så är det just den bryggmetoden du ska göra, så är de platta bästa valet. Till allt annat fungerar den koniska väldigt bra.

Vad är malverk med knivblad?

Malverk som kommer med knivblad kommer generellt på marknadens billigare kaffekvarnar. Till skillnaden ifrån en burrgrinder där bönorna snanare trycks emot malverket, så måste man i många fall skaka kaffekvarnen eller rätta till kaffebönorna så att knivbladen i maskinen kan skära sönder kaffebönorna. Då maskinen snarare skär sönder kaffet snarare än att mala ner det, får man inte ut lika jämn malning på kaffet. Det här gör att när du maler kaffe med hjälp av knivbladen kommer det vara mycket svårare att kontrollera malprocessen till just den malgraden du vill ha. Med det sagt kan en kaffekvarn med knivblad absolut leverera en malning av kaffe som fortfarande kan ge dig en god kopp kaffe.

Flera bryggmetoder går ut på att det malda kaffet ligger i vattnet under en längre extrationstid. Ett exempel på detta är givetvis den traditionella metoden med hjälp av franskpress eller presskanna. Här har den jämna malningen inte lika stor roll som vid exempelvis elektrisk bryggning i kaffebryggare eller espresso, där vattnet rinner igenom bönorna. Är inte bönorna rätt malda, kan då vattnet rinna antingen för snabbt eller för långsamt igenom bönorna och ger då inte den önskade smaken på kaffet.

En annan stor skillnad på att malverket har knivar istället för att mala bönorna är att malning extraherar ut mer oljor ifrån kaffet, vilket är en stor bärare av smaker för kaffet. Så genom att använda sig av knivar är det inte säkert att du får ut lika mycket smak på ditt kaffe som om du hade använt en burr grinder. Men vill du testa på att mala dina egna bönor och framförallt valt en bryggmetod där bönor extraheras i vatten över tid, kan absolut en kaffekvarn med knivar som malverk vara något för dig.

Sammanfattning

Burr grinder är generellt sätt bättre på att mala kaffe än vad knivar är. Knivar är klumpigare när det kommer till malning och det är svårare att få till en jämn malning som alltid är lika stort. Burr grinder frigör även mer oljor vilket får ut mer smak i kaffet. Med det sagt är också burr grinder generellt sätt dyrare än vad knivar är, men bara ett par hundra kronor mer.

Äger du ingen kaffekvarn med är intresserad av att köpa en egen, ta gärna del av vår guide kaffekvarn bäst i test eller någon av våra andra köpguider.

Källor

Baratza – Flat Burrs vs Conical Burrs. That is the question.
Homegrounds – The Flat Vs Conical Burr Grinder – Defining The Differences
Nestle – Malningen påverkar smaken på kaffet